Category: Werk & Recht

Opzegging arbeidscontract met wederzijds goedvinden

Werkgevers en werknemers gaan in overleg met elkaar als er sprake is van een vaststellingsovereenkomst. Deze overeenkomst moet aan verschillende criteria voldoen zodat de UWV uitkering niet in gevaar komt. Volgens de regels van de WWZ, Wet Werk en Zekerheid is de werkgever verplicht om een termijn in de overeenkomst te verwerken zodat de werknemer zich kan herroepen. Dat heet ook wel de wettelijke bedenktijd.

Ontslag Met Vaststellingsovereenkomst

Indien de werkgever bekend maakt dat er een ontslag gaat vallen door middel van een vaststellingsovereenkomst dan is er geen toestemming nodig van het UWV of van een kantonrechter in dat district. De werkgever zal in de overeenkomst aan moeten geven wanneer de beëindiging va het dienstverband ingaat, ook vrijstelling van arbeid kan worden vastgelegd, de ontslagvergoeding maar ook de eindafrekening, regelingen voor opgebouwd pensioen, inleveren van bedrijfseigendommen en getuigschriften of referenties.

Wat moet er in de beëindigingsovereenkomst staan?

Onderlinge afspraken worden vastgesteld in de beëindigingsovereenkomst maar ook vooral de herroepingstermijn die merendeels veertien dagen wettelijk is. Om de uitkering van het UWV veilig te stellen moet de beëindigingsovereenkomst aan een aantal voorwaarden voldoen. Het is een belangrijk contract waarin alle afspraken duidelijk vermeld moeten worden. Bij een ontslag met wederzijds goedvinden, is er niet sprake van verwijtbaar gedrag, dat u geen verwijt valt te maken en er is geen dringende reden voor ontslag, dan heeft u als werknemer recht op een WW uitkering.

Wel/Niet Akkoord Gaan Met Beëindigingsovereenkomst

Vaak is het beter om akkoord te gaan met de beëindigingsovereenkomst omdat de arbeidsrelatie dan toch al is verstoord. Werkgevers kunnen u ontslaan wegen bedrijfseconomische redenen of bij langdurige arbeidsongeschiktheid, als u langer dan twee jaar ziek bent. Is dit het geval dan kunnen werkgevers elektronisch , per fax of er mail de UWV formulieren invullen en als er nog gegevens ontbreken zal het UWV u vragen de ontslagaanvraag compleet te maken. Is het compleet dan zal het UWV binnen veertien dagen een besluit nemen en bij complexe zaken duurt het iets langer.

Uitkering en ontslag

Het UWV zal voor een uitkering bekijken of het om ene ontslag gaat met wederzijds goedvinden. Het UWV kan ook ingeschakeld worden als een werknemer langer dan twee jaar ziek is dan bewandelt de werkgever de ontslagvergunningroute en als aan alle voorwaarden is voldaan dan zal het UWV toestemming geven en heeft de werknemer recht op een transitievergoeding van de werkgever. De hoogte van deze uitkering is afhankelijk van leeftijd en gewerkte dienstjaren. Betaalt de werkgever deze vergoeding niet uit na het ondertekenen van een vaststellingsovereenkomst dan heeft u drie maanden de tijd om deze te vorderen.

UWV uitkeringsaanvraag

Het UWV zal ook altijd beoordelen bij uw uitkeringsaanvraag of de juiste opzegtermijn is gebruikt. Deze heeft namelijk gevolgen voor de ingangsdatum van uw uitkering. Voor een WW uitkering moet u minimaal 26 weken voor deze werkgever hebben gewerkt, heeft u dus korter gewerkt dan krijgt u geen WW uitkering. Ben u als werknemer het niet eens met een negatieve beslissing van het UWV dan kunt u binnen twee maanden in hoger beroep gaan via de kantonrechter. Ook een werkgever moet zich houden aan de wettelijke regels en soms is er sprake van een opzegverbod, wilt u daar meer over weten dan raadpleeg dan een jurist.

Wanneer een huurrecht advocaat inschakelen?

Problemen met de huur en/of verhuur van een woning of gebouw kunnen helaas vaak voorkomen. Echter is het soms best lastig om te beslissen wie er nou gelijk heeft. Daarom kan het handig zijn om een huurrecht advocaat in te huren als beide partijen niet weten wat ze nou willen. Een huurrecht advocaat kun je dan inhuren en vervolgens kunnen jullie proberen om er samen uit te komen. Wel geven wij je nog een paar tips mee die je kunt gebruiken voordat je een huurrecht advocaat inhuurt.

Tips huurgeschillen oplossen en voorkomen

Als je het niet eens bent met de verhuurder of huurder is het belangrijk om dit eerlijk en op een rustige manier tegen de ander te vertellen. Ga niet schreeuwen of dreigen maar neem echt de tijd ervoor om alles op te lossen. Het kan bijvoorbeeld helpen om even op een rustige plek te zetten. Als je er niet uitkomt slaap er dan nog een nachtje over. Misschien dat jullie de volgende dag toch wel een oplossing kunnen bedenken waarbij beide partijen tevreden zijn.

Wat voor zaken kan een huurrecht advocaat allemaal oplossen?

Een huurrecht advocaat is meestal gespecialiseerd in alleen de huurrecht. Wel zijn er nog meer onderwerpen binnenin deze huurrecht specialisatie. Hierbij kun je bijvoorbeeld denken aan een huur overeenkomst, klopt het wel wat er op de overeenkomst is gezet en worden deze dingen dan ook netjes nageleefd? Wat zijn de algemene voorwaarden. De huurrecht van een woonruimte of bedrijfsruimte. Ook hebben de huurrecht advocaten vaak kennis op het gebied van andere zaken zoals onderhuur en hoe je een huurcontract moet beëindigen. Wanneer je besluit om contact op te nemen met een huurrecht advocaat word je bijna altijd uitgenodigd op het bureau. Hier kun je duidelijk aangeven wat je nou precies dwars zit. Vervolgens zoek je samen naar een oplossing. Meestal gaat het allemaal vrij simpel maar soms kan het voorkomen dat de tegenstander het alsnog niet met je eens is en dat hij of zij alsnog weigert te luisteren naar jou. In zo’n geval kan het handig zijn om een andere advocaat in te huren. Als het uit de hand dreigt te lopen is het belangrijk om voorbereid te zijn op het feit dat het wel eens eens een zitting in de rechtszaak zou kunnen worden.

Er zijn verschillende situaties waarin het verstandig is om een huurrecht advocaat in te huren. Bijvoorbeeld bij;

 • Een boze huurder van jouw pand die gewoon weigert de huur te betalen.
 • Een huurder of verhuurder die geen onderhoud pleegt aan zijn pand, wat hij of zij wel bijna altijd verplicht is te doen volgend het contract.
 • Als je gewoon af wilt van je huurder of verhuurder omtrent verschillende redenen.

Ontslag met vaststellingsovereenkomst, mijn ervaring!

In de meeste gevallen kan je een vaststellingsovereenkomst verwachten bij bedrijfseconomische redenen of wanneer een werkgever geen passende arbeid kan bieden bij langdurige ziekte.
Ik heb zelf tien jaar voor een telecombedrijf gewerkt en vooral in het laatste jaar ging het bergafwaarts omdat ik overspannen raakte.
Doordat ik een goede werknemer was werd een Lifestyle coach ingeschakeld zodat ik op therapeutische basis weer volledig kon functioneren op de werkvloer en mijn toenmalige werkgever wilde dit ook investeren.
Na volledig herstel werden er nieuwe afspraken gemaakt:

 • Geen leidinggevende functie meer bekleden.
 • Minder verantwoordelijkheid.

Ik was weer back to business en helemaal hersteld maar de spanning was duidelijk voelbaar, bij het minst geringste werd ik al uitgenodigd voor een functioneringsgesprek en als bonus had ik binnen een maand twee officiële waarschuwingen te pakken.
Je kan je wel voorstellen dat dit niet erg motiverend werkt voor een werknemer, maar je voelt wel aan dat er een spelletje wordt gespeeld omdat allebei de officiële waarschuwingen zijn gebaseerd op twee lichte administratieve fouten, deze waren discutabel omdat de fouten werden gemaakt in een nieuw systeem en heb geen financiële schade toegebracht aan het bedrijf zelf maar het bedrijf koos er toch voor om mij die twee prentjes te geven met alle gevolgen van dien.

Nog geen week later kreeg ik een uitnodiging voor een ‘gesprek’ op het hoofdkantoor en ik voelde de bui al hangen.
Bij aankomst werd ik begeleid naar een wachtruimte en zag daar een aantal collega’s, allemaal van de oude garde waar ik ook behoorde.

Daar zat ik dan, tegenover mijn regiomanager en iemand van afdeling Human Resource.
Ze vielen meteen met de deur in huis want als eerste werd de vaststellingsovereenkomst onder mijn neus geschoven met de volgende keuzes:

 • Tekenen na akkoord.
 • vaststellingsovereenkomst na laten kijken bij een jurist/ advocaat.
 • Bij de rechter uitvechten met alle gevolgen van dien.

Bij akkoord kreeg ik een positief geformuleerd getuigschrift en een vergoeding op basis van tien dienstjaren.
Ik koos voor de makkelijkste weg, ik tekende.
Ik werd gewoon te duur, klaar, basta, fin!

Als slot wil ik jullie wat tips meegeven op basis van mijn ervaring:

 • Zorg dat je op tijd een rechtsbijstandverzekering hebt afgesloten zodat de kosten voor het nakijken of aanvechten (indien nodig) betreft je vaststellingsovereenkomst gedekt zijn.
 • Laat je niet meteen lekker maken zodra je je vergoeding ziet op de overeenkomst, laat dit nakijken want voor hetzelfde geldt is het voorgestelde bedrag veel te laag!
 • Zorg dat alle gemaakte afspraken zwart op wit op je overeenkomst staan, want dat blijft sowieso altijd leidend.

“Het is goed om hart voor de zaak te hebben zolang deze niet groter is dan het hart voor jezelf”!