In de meeste gevallen kan je een vaststellingsovereenkomst verwachten bij bedrijfseconomische redenen of wanneer een werkgever geen passende arbeid kan bieden bij langdurige ziekte.
Ik heb zelf tien jaar voor een telecombedrijf gewerkt en vooral in het laatste jaar ging het bergafwaarts omdat ik overspannen raakte.
Doordat ik een goede werknemer was werd een Lifestyle coach ingeschakeld zodat ik op therapeutische basis weer volledig kon functioneren op de werkvloer en mijn toenmalige werkgever wilde dit ook investeren.
Na volledig herstel werden er nieuwe afspraken gemaakt:

  • Geen leidinggevende functie meer bekleden.
  • Minder verantwoordelijkheid.

Ik was weer back to business en helemaal hersteld maar de spanning was duidelijk voelbaar, bij het minst geringste werd ik al uitgenodigd voor een functioneringsgesprek en als bonus had ik binnen een maand twee officiële waarschuwingen te pakken.
Je kan je wel voorstellen dat dit niet erg motiverend werkt voor een werknemer, maar je voelt wel aan dat er een spelletje wordt gespeeld omdat allebei de officiële waarschuwingen zijn gebaseerd op twee lichte administratieve fouten, deze waren discutabel omdat de fouten werden gemaakt in een nieuw systeem en heb geen financiële schade toegebracht aan het bedrijf zelf maar het bedrijf koos er toch voor om mij die twee prentjes te geven met alle gevolgen van dien.

Nog geen week later kreeg ik een uitnodiging voor een ‘gesprek’ op het hoofdkantoor en ik voelde de bui al hangen.
Bij aankomst werd ik begeleid naar een wachtruimte en zag daar een aantal collega’s, allemaal van de oude garde waar ik ook behoorde.

Daar zat ik dan, tegenover mijn regiomanager en iemand van afdeling Human Resource.
Ze vielen meteen met de deur in huis want als eerste werd de vaststellingsovereenkomst onder mijn neus geschoven met de volgende keuzes:

  • Tekenen na akkoord.
  • vaststellingsovereenkomst na laten kijken bij een jurist/ advocaat.
  • Bij de rechter uitvechten met alle gevolgen van dien.

Bij akkoord kreeg ik een positief geformuleerd getuigschrift en een vergoeding op basis van tien dienstjaren.
Ik koos voor de makkelijkste weg, ik tekende.
Ik werd gewoon te duur, klaar, basta, fin!

Als slot wil ik jullie wat tips meegeven op basis van mijn ervaring:

  • Zorg dat je op tijd een rechtsbijstandverzekering hebt afgesloten zodat de kosten voor het nakijken of aanvechten (indien nodig) betreft je vaststellingsovereenkomst gedekt zijn.
  • Laat je niet meteen lekker maken zodra je je vergoeding ziet op de overeenkomst, laat dit nakijken want voor hetzelfde geldt is het voorgestelde bedrag veel te laag!
  • Zorg dat alle gemaakte afspraken zwart op wit op je overeenkomst staan, want dat blijft sowieso altijd leidend.

“Het is goed om hart voor de zaak te hebben zolang deze niet groter is dan het hart voor jezelf”!