Werkgevers en werknemers gaan in overleg met elkaar als er sprake is van een vaststellingsovereenkomst. Deze overeenkomst moet aan verschillende criteria voldoen zodat de UWV uitkering niet in gevaar komt. Volgens de regels van de WWZ, Wet Werk en Zekerheid is de werkgever verplicht om een termijn in de overeenkomst te verwerken zodat de werknemer zich kan herroepen. Dat heet ook wel de wettelijke bedenktijd.

Ontslag Met Vaststellingsovereenkomst

Indien de werkgever bekend maakt dat er een ontslag gaat vallen door middel van een vaststellingsovereenkomst dan is er geen toestemming nodig van het UWV of van een kantonrechter in dat district. De werkgever zal in de overeenkomst aan moeten geven wanneer de beëindiging va het dienstverband ingaat, ook vrijstelling van arbeid kan worden vastgelegd, de ontslagvergoeding maar ook de eindafrekening, regelingen voor opgebouwd pensioen, inleveren van bedrijfseigendommen en getuigschriften of referenties.

Wat moet er in de beëindigingsovereenkomst staan?

Onderlinge afspraken worden vastgesteld in de beëindigingsovereenkomst maar ook vooral de herroepingstermijn die merendeels veertien dagen wettelijk is. Om de uitkering van het UWV veilig te stellen moet de beëindigingsovereenkomst aan een aantal voorwaarden voldoen. Het is een belangrijk contract waarin alle afspraken duidelijk vermeld moeten worden. Bij een ontslag met wederzijds goedvinden, is er niet sprake van verwijtbaar gedrag, dat u geen verwijt valt te maken en er is geen dringende reden voor ontslag, dan heeft u als werknemer recht op een WW uitkering.

Wel/Niet Akkoord Gaan Met Beëindigingsovereenkomst

Vaak is het beter om akkoord te gaan met de beëindigingsovereenkomst omdat de arbeidsrelatie dan toch al is verstoord. Werkgevers kunnen u ontslaan wegen bedrijfseconomische redenen of bij langdurige arbeidsongeschiktheid, als u langer dan twee jaar ziek bent. Is dit het geval dan kunnen werkgevers elektronisch , per fax of er mail de UWV formulieren invullen en als er nog gegevens ontbreken zal het UWV u vragen de ontslagaanvraag compleet te maken. Is het compleet dan zal het UWV binnen veertien dagen een besluit nemen en bij complexe zaken duurt het iets langer.

Uitkering en ontslag

Het UWV zal voor een uitkering bekijken of het om ene ontslag gaat met wederzijds goedvinden. Het UWV kan ook ingeschakeld worden als een werknemer langer dan twee jaar ziek is dan bewandelt de werkgever de ontslagvergunningroute en als aan alle voorwaarden is voldaan dan zal het UWV toestemming geven en heeft de werknemer recht op een transitievergoeding van de werkgever. De hoogte van deze uitkering is afhankelijk van leeftijd en gewerkte dienstjaren. Betaalt de werkgever deze vergoeding niet uit na het ondertekenen van een vaststellingsovereenkomst dan heeft u drie maanden de tijd om deze te vorderen.

UWV uitkeringsaanvraag

Het UWV zal ook altijd beoordelen bij uw uitkeringsaanvraag of de juiste opzegtermijn is gebruikt. Deze heeft namelijk gevolgen voor de ingangsdatum van uw uitkering. Voor een WW uitkering moet u minimaal 26 weken voor deze werkgever hebben gewerkt, heeft u dus korter gewerkt dan krijgt u geen WW uitkering. Ben u als werknemer het niet eens met een negatieve beslissing van het UWV dan kunt u binnen twee maanden in hoger beroep gaan via de kantonrechter. Ook een werkgever moet zich houden aan de wettelijke regels en soms is er sprake van een opzegverbod, wilt u daar meer over weten dan raadpleeg dan een jurist.